Latest stories

  • Tổng Hợp Những Loại Dương Xỉ Bán Cạn 1
    in

    Tổng Hợp Những Loại Dương Xỉ Bán Cạn

    Dương xỉ là loài thực vật lâu đời nhất trên trái đất. Các hóa thạch được tìm thấy có dương xỉ cho thấy nó đã tồn tại hàng trăm triệu năm trước ở thời kỳ kỷ Jura. Trải qua theo năm tháng thời gian, loài dương xỉ đã tự thích nghi với mọi loại môi […] Xem Thêm